Skip to content Skip to navigation

Darbuotojai

Pateikta: 2010-02-26 06:13 (atnaujinta: 2019-02-04 18:04)

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Mokomieji dalykai

Kontaktai

Vita Baužytė

Muzikos mokytoja metodininkė

Chorinis dainavimas, antrasis muzikos instrumentas (fortepijonas)

(8 445) 58767,

smenom@smeno.kretinga.lm.lt

Vilma Budrienė

Vyresnioji muzikos mokytoja

Solfedžio, antrasis muzikos instrumentas (fortepijonas)

Sonata Drakšienė

Vyresnioji muzikos mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė

Chorinis dainavimas, antrasis muzikos instrumentas (fortepijonas), muzikos istorija

Rima Žilinskienė

Muzikos mokytoja,

vyresnioji koncertmeisterė

Vaiko priežiūros atostogos

Stasys Jucys

Vyresnysis muzikos  mokytojas

Trimitas

Sigutė Kryžauskienė

Vyresnioji muzikos mokytoja

Akordeonas

Silvija Piluckienė

Direktorė, muzikos mokytoja metodininkė

Kanklės

Evaldas Pučkorius

Muzikos mokytojas

Saksofonas, antrasis muzikos instrumentas (gitara)

Živilė Račkutė

Muzikos mokytoja

Vaiko priežiūros atostogos

Jekaterina Samulionienė

Muzikos mokytoja metodininkė, koncertmeisterė metodininkė

Fortepijonas

Ingrida Taujanskienė

Dailės mokytoja metodininkė

Grafinė raiška, spalvinė raiška, plastinė raiška, komponavimas, dailės istorija,  dailės pažinimas

 

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Kontaktai

Ramunė Daržinskienė

Budėtoja, valytoja

 

(8 445) 58767,

smenom@smeno.kretinga.lm.lt

Stasys Jucys

Muzikos instrumentų derintojas

 

Aušra Jonauskienė

Vyriausioji buhalterė, raštinės vedėja

Antanas Piluckis

Pastatų techninės priežiūros darbininkas

 

Elena Zajančauskienė

Ūkio dalies vedėja