Skip to content Skip to navigation

Naujienos

Tarptautinis piešinių konkursas „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“

Pateikta: 2020-06-02 14:31

Panevėžio gamtos mokykla 29 kartą organizuoja tarptautinį piešinių konkursą „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“, skatinantį vaikus ir jaunimą pažinti gamtą, ugdytis aplinkosaugines kompetencijas, meninius – kūrybinius gebėjimus. Konkurso tikslas – ugdyti jaunąjį kūrėją, kuriam svarbiausias kūrybinio įkvėpimo šaltinis būtų Gamta. Tai paskatinimas vaikams atidžiau žvalgytis gamtoje, stengiantis ją pažinti, suprasti, išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą. Tai siekis per kūrybą esmingiau priartėti prie Gamtos, užmegzti emocinį ryšį su mus supančia aplinka.

Žymės: 

Mokestis už mokslą karantino laikotarpiu

Pateikta: 2020-05-28 17:15 (atnaujinta: 2020-05-28 17:33)

Karantino metu neformaliojo ugdymo įstaigų ugdytinių tėvams nebus taikomas mokestis

[Pateikta 2020-05-28]

Kretingos rajono savivaldybės taryba nusprendė neformaliojo ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvus atleisti nuo mėnesinio mokesčio už mokslą, karantino metu. Mokesčio nereikės mokėti nuo kovo 16 d. iki 2019–2020 mokslo metų pabaigos.

Žymės: 

Parama mokyklai

Pateikta: 2020-05-08 17:33 (atnaujinta: 2020-05-11 10:01)

Mieli Tėveliai/Globėjai/Rūpintojai, mokyklos darbuotojai, bendruomenės nariai!

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pasinaudodami GPM paramos galimybe  2019 metais 2 proc. paramą skyrė mokyklai.

Ir šiais metais maloniai kviečiame skirti 1,2 proc. sumokėto pajamų mokesčio Salantų meno mokyklai. Už surinktas lėšas, mokykla planuoja įsigyti naujų mokymo priemonių, reikalingų kokybiškam ugdymo procesui įgyvendinti.

Žymės: 

Tarptautinis vaikų piešinių konkursas Japonijoje

Pateikta: 2020-04-23 11:47

Japonijos IE-NO-HIKARI asociacija nuo 1993 metų organizuoja Tarptautinį vaikų piešinių konkursą ,,World Children's Picture". Konkurso tikslas - skatinti supratimą apie gamtos ir žemės ūkio svarbą, stiprinti vaikų draugystę visame pasaulyje. Šių metų 27-asis tarptautinis vaikų piešinių konkursas "World Children's Picture" sulaukė 18593 dalyvių darbų iš 73 šalių. Konkurso vertinimo komisija paskelbė 200 laimėtojų. Mūsų mokyklos dailės skyriaus 1 klasės mokinė Fausta Kelpšaitė laimėjo aukso medalį,  dailės mokytoja Ingrida Taujanskienė. Sveikiname!

Žymės: 

Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu

Pateikta: 2020-03-25 15:49 (atnaujinta: 2020-04-14 18:13)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis, nuo 2020 m. kovo 30 d. Kretingos rajono Salantų meno mokykloje ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu. Kviečiame visus bendruomenės narius aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu.

Informacija apie nuotolinio ugdymo organizavimo tvarką  https://www.manodienynas.lt/1/lt/public/public/home            

Žymės: 

XV Tarptautinis vaikų tapybos ir grafikos konkursas „In My Homeland“

Pateikta: 2020-03-24 14:41

XV Tarptautiniam vaikų tapybos ir grafikos konkursui „In My Homeland“  Baltarusijoje pateikti  10 612 darbai iš 26 valstybių. Konkurso darbus vertino tarptautinė 15 profesionalių dailininkų, mokytojų ir menotyrininkų komisija. XV tarptautiniame vaikų tapybos ir grafikos konkurse „In My Homeland“ 671 dalyvių darbai pelnė konkurso laureato diplomus, iš kurių 326 dalyviai apdovanoti laureato diplomais ir medaliais,  345 dalyviai - laureato diplomais, 743 dalyviai - diplomais.

Žymės: 

XIX Žemaitijos ir Klaipėdos krašto jaunųjų akordeonistų konkursas

Pateikta: 2020-03-24 14:13

2020 m. vasario 29 dieną Salantų meno mokyklos jaunieji akordeonistai dalyvavo  XIX Žemaitijos ir Klaipėdos krašto jaunųjų akordeonistų konkurse, kuris vyko Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje. Jame varžėsi muzikos ir meno mokyklų moksleiviai iš  Gargždų, Platelių, Kretingos, Palangos, Klaipėdos, Šilutės, Telšių, Plungės, Priekulės ir Salantų. Konkurso dalyviai buvo skirstomi į grupes: solistų, ansamblių, orkestrų.

Žymės: 

Šventinis koncertas

Pateikta: 2020-02-17 11:30

Š. m. vasario 16 d. Salantų meno mokyklos jaunučių choras, solistas Dominykas Daukša (mokytoja Greta Kleinauskienė, koncertmeisterė Jekaterina Samulionienė), jaunių choras (mokytoja Vita Baužytė, koncertmeisterė Rima Žilinskienė), kanklių ansamblis (mokytoja Silvija Piluckienė) ir akordeonų trio (mokytoja Sigutė Kryžauskienė)  dalyvavo šventiniame koncerte Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti  „Mes Lietuvos dalis“ Salantų kultūros centre.

Žymės: 

Kanklių muzikos koncertas

Pateikta: 2020-02-17 10:27

Š. m. vasario 6 d. Salantų meno mokykloje įspūdingą kanklių muzikos koncertą surengė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojos  doc. dr. Aistės Bružaitės  kanklių specialybės studentė Rūta Budrytė, koncertmeisterė Lina Vaitkuvienė. Klausytojai išgirdo virtuoziškai atliekamus G. F. Handel, A. Bružo, N. Munda, Z. Hang  kūrinius kanklėms. Džiugu, kad Salantų meno mokyklos absolventė Rūta Budrytė sugrįžo į mokyklą su koncertine programa.  FOTO

Žymės: 

Konkursas ,,Balta pasaka 2019“

Pateikta: 2020-02-07 09:36

IV Lietuvos vaikų piešinių konkurso „Balta pasaka 2019“ organizatoriai sulaukė 662 įdomių, įvairiomis technikomis, temą atspindinčių piešinių. Komisija išrinko 42 laureatus ir dar 26 labai įdomius, įspūdingus piešinius į parodą. Mūsų mokyklos dailės skyriaus mokinės Urtė Martišiūtė ir Aistė Narvilaitė tapo šio konkurso laureatėmis. Konkursui mokines ruošė dailės mokytoja metodininkė Ingrida Taujanskienė. Sveikiname. FOTO

Žymės: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Naujienos