Skip to content Skip to navigation

Respublikinė konferencija ,, Muzikinio ugdymo problemos, sprendimai ir perspektyvos“

Pateikta: 2019-05-14 19:11

Vienas veiksmingiausių būdų susipažinti su naujovėmis, plėsti asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas yra dalijimasis metodine ir praktine darbo patirtimi. Balandžio 24 d. bendradarbiaujant su Kretingos rajono švietimo centru Salantų meno mokykloje vyko antroji respublikinė muzikos ir meno mokyklų mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Muzikinio ugdymo problemos, sprendimai ir perspektyvos“. Tą dieną į konferenciją, kurios tikslas – skatinti šalies mokytojų bendradarbiavimą ir plėtoti tarpmokyklinius ryšius, dalijantis gerąją patirtimi, ieškant būdų ugdymo kokybei gerinti, atvyko mokytojai iš  Klaipėdos, Kartenos, Kretingalės, Endriejavo, Plungės, Gargždų, Skuodo. 

Plenariniame konferencijos posėdyje dalyviai turėjo galimybę išgirsti pranešimą apie Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos  koncertmeisterės metodininkės  Ievos Šličiuvienės patirtį iš kursų Anglijoje „Tarptautinės projektinės veiklos įtaka moderniam ir šiuolaikiniam pedagogui“. Kaip lavinti mokinių klausą ir sudominti juos solfedžio pamoka, atskleidė Gargždų muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Nijolė Usevičienė su pranešimu „Į solfedžio pamoką pažvelgus kitaip“.

Praktinėje dalyje konferencijos dalyviai stebėjo Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytojo eksperto Roberto Užgalio atvirą akordeono pamoką „Chromatinių bosų sistema naudojama įvairių epochų žanruose“ bei išklausė pranešimą tokiu pat pavadinimu. Visi dalyviai buvo sužavėti Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytojos ekspertės Vilijos Revutienės atvira fortepijono pamoka „Koncertinės programos rengimas sceniniam pasirodymui“, kurią pagyvino vaizdinė medžiaga iš mokinės gyvenimo.

                      Antroje konferencijos dalyje buvo perskaityti aštuoni pranešimai įvairiausiais muzikinio ugdymo klausimais. Savo gerąja patirtimi dalijosi pranešėjai iš Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Rasa Baranauskienė, iš Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos vyresnioji mokytoja Ilona Benetienė, iš Gargždų muzikos mokyklos mokytojos metodininkės Danguolė Gerdauskienė ir Violeta Jokubaitienė, iš Plungės meno mokyklos mokytoja metodininkė Irena Urbonienė, iš Kretingalės pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Deimantė Vitkutė-Stonkuvienė, iš Salantų meno mokyklos mokytojos metodininkės Jekaterina Samulionienė ir Vita Baužytė.

                      Konferencija „Muzikinio ugdymo problemos, sprendimai ir perspektyvos“ buvo įdomi ir turininga. Ji subūrė muzikantus bendraminčius, kuriančius naują požiūrį į muzikinį ugdymą ir jo svarbą asmenybės formavimui.