Skip to content Skip to navigation

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Pateikta: 2010-02-26 11:56 (atnaujinta: 2020-04-27 14:57)

2020 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv.

2019 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 03 31 duomenimis

Biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys 2019 06 30 duomenimis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 09 30 duomenimis

2018 m. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 03 31 ataskaita (aplinka)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 03 31 ataskaita (mokinio krepšelis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 03 31 ataskaita (spec. lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 I - ketv. aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą 2018 03 31 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 03 31 ataskaita

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 06 30 duomenimis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 09 30 duomenimis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 12 31 duomenimis

2017 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 03 31 ataskaita (biudžetas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 03 31 ataskaita (mokinio krepšelis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 03 31 ataskaita (spec. lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 03 31 ataskaita (VB lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 03 31 ataskaita (apyvartos lėšos)

Biudžeto išlaių sąmatos vykdymo 2017 06 30 ataskaita (apyvartos lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 06 30 ataskaita (aplinka)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 06 30 ataskaita (mokinio krepšelis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 06 30 ataskaita (spec. programos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 06 30 ataskaita (VB lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 09 30 ataskaita (apyvartos lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 09 30 ataskaita (aplinka)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 09 30 ataskaita (mokinio krepšelis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 09 30 ataskaita (spec. lėšos)

Biudžeto išlaidų ąmatos vykdymo 2017 09 30 ataskaita (VB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 12 31 ataskaita (aplinka)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 12 31 ataskaita (mokinio krepšelis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 12 31 ataskaita (spec. programos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 12 31 ataskaita (VB)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 12 31 ataskaita (apyv. l.)

2016 m. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 03 31 ataskaita (biudžetas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 03 31 ataskaita (mokinio krepšelis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 03 31 ataskaita (spec. programos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 06 30 ataskaita (spec. programos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 06 30 ataskaita (biudžetas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 06 30 ataskaita (mokinio krepšelis)

Biudžeto išladų sąmatos vykdymo 2016 09 30 ataskaita (einamojo remonto lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 09 30 ataskaita (VB lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 09 30 ataskaita (spec. programos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 09 30 ataskaita (biudžetas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 09 30 ataskaita (mokinio krepšelis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 12 31 ataskaita (aplinkos lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 12 31 ataskaita (mokinio krepšelis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 12 31 ataskaita (spec. programos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 12 31 ataskaita (VB lėšos MMA padidinti)